In opdracht van de Universiteit Delft is door Ector Hoogstad architecten een plan ontworpen voor de uitbreiding van de faculteit Techniek en Natuurwetenschappen. In opdracht van EHA wordt door Studio bouwhaven de kostenbegeleiding verzorgd. Het gebouw is 30.000m2 groot en wordt volledig ingericht met lokalen, laboratoria en kantoren. Ook trilling arme platen en funderingsconstructies zin onderdeel van de scope.

Naamloos28